Нормативно-правові акти

Юридичні визначення та корисні посилання

Четвер, 07 червня 2012 Нормативно-правові акти Автор Любич Андрій Васильович
Переглядів: 112

VRU "Державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів,  (див.:  Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ).

кошти Національного банку України,

державних цільових фондів ,

Пенсійного фонду України

кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування ,

кошти загальнообов'язкового державного  соціального страхування на  випадок  безробіття

кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою  втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (1105-14)

кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування,

кошти державних та місцевих фондів,  

кошти державного оборонного замовлення

кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб

кошти державного матеріального  резерву

кошти Аграрного фонду

кошти Фонду соціального захисту інвалідів

кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за  кредитами,  позиками, які  надаються іноземними державами банками , міжнародними фінансовими організаціями  або на умовах співфінансування разом з іноземними  державами , банками , міжнародними фінансовими організаціями

{пункт 4 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011}.

Додатково дивись:  " кошти господарських товариств, підприємств та об'єднань підприємств ".   Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI, який набрав чинності 03.10.2011, внесені зміни до Закону та виключені "кошти підприємств та їх об'єднань" із поняття "державні кошти".  Треба відзначити, що Господарський кодекс України та ДК 002:2004 розрізняє такі організаційно-правові форми як підприємства (державні, казенні та комунальні) та господарські товариства, до яких входять державні акціонерні компанії.  Тобто кошти господарських товариств державної та корпоративної форм власності від самого початку дії Закону України № 2289-VI не включалися до визначення державних коштів.   Підхід до здійснення закупівель замовниками, що базується на розподілі коштів на державні та власні кошти підприємств, запроваджений частиною 2 статті 2 Закону України від 24 травня 2012 року № 4851-VI «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» , фактично частиною 3 статті 2 цього Закону встановлює закупівельні пороги щодо використання процедур закупівель суб'єктами природних монополій не рівні 5 млн. грн. для товарів та послуг та 10 млн. грн. для робіт (закупівлі за власні кошти).   До того ж, стаття 4 Закону України від 24 травня 2012 року № 4851-VI робить величезну кількість винятків, що дозволяють проводити закупівлі без процедур.

Аналітичний матеріал щодо необходності віднесення всього державного майна, у тому числі державних коштів, до державної корпоративної власності .

 

ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ:

 - закупівля без процедур - відповідно до абзацу 1 частини першої статті 2 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI , відповідно до якого "закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів , за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розділом VIII-1 цього Закону". В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень; {на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1 } … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

 - відкриті торги – розділ IV Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”,

 - двоступеневі торги – розділ V Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”,

 - запит цінових пропозицій – розділ VI Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель ”.  

 - попередня кваліфікація – розділ VII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”.

 - закупівля в одного учасника – розділ VIII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI Про здійснення державних закупівель.   Постанова Кабінету Міністрів України № 668 від 28 липня 2010 р. " Про затвердження Порядку погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника ". Порядок визначав механізм погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника, очікувана вартість предмета якої для закупівлі товарів або послуг дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а робіт - 300 тис. гривень. (зміни внесено Постановою Кабінету Мініcтрів України № 1247 від 27 грудня 2010 р., скасовано Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1325).

  - електронний реверсивний аукціон - розділ VIII-1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI Про здійснення державних закупівель. Відповідно до частини 3 статті 39-1 Закону України, "процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов'язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти , щодо товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу , якщо очікувана вартість предмета закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень. Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону відповідно до цієї частини, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим Законом".

Рамкова  угода  (квазіпроцедура) -  правочин, який укладається одним чи  кількома   замовниками (генеральним замовником)  у письмовій формі в  порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі  з  метою  визначення основних умов закупівлі  окремих товарів і послуг для укладення відповідних   договорів  про  закупівлю  протягом строку дії рамкової угоди рамкова  угода  -  правочин, який укладається одним чи  кількома  замовниками (генеральним замовником)  у письмовій формі в  порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками   процедури  закупівлі   з  метою  визначення основних умов закупівлі  окремих товарів і послуг для укладення відповідних   договорів  про  закупівлю  протягом строку дії рамкової угоди" (пункт 26-1 частини першої статті 1 Закону України № 2289-VI).

VRU tablo ІСТОРІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ З 22 ЛЮТОГО 2000 РОКУ ПО 23 КВІТНЯ 2012 РОКУ: ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ .

Відкрите звернення коаліції громадських організацій та громадян громадське партнерство "За доброчесні державні закупівлі" до суб'єктів виборчого процесу .

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель, що приймаються за умови відсутності СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ , передбаченої пунктом 2 частини першої ст. 8 Закону України № 2289-VI.

  

KMU 2007 Державне замовлення для пріоритетних потреб держави регулюється Законом України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР та ст. 13 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Відповідно до ч. 2 статті 12 Господарського кодексу України державне замовлення є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання.    


ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

dep arts 1338386244 1 s АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України № 666 від 28 липня 2010 р. про визнання нечинними попередніх актів КМУ.

 

 

MERT   АКТИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Безоплатний веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель: https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice / (функціонування забезпечується Уповноваженим органом, відповідно до пункту 12 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289).

Див.  Наказ Міністерства економіки України №932 від 28.07.2010 р.   " Про визначення офіційного друкованого видання з питань державних закупівель...

На виконання положень Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” , Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видало низку нормативно-правових актів.

У тому числі Наказ Міністерства економіки України  вiд 26.07.2010 р. № 921 затвердив порядок визначення предмета закупівлі на основі:

Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 ,

Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 (лист щодо поширення Правил на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва) та

Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 .

DK Додатково - державні класифікатори України .

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДК 001:2004 "КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ" .

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДК 002:2004 "КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ" .

Наказ Міністерства економіки України № 325 від 27.12.2011 р. Про внесення змін до Порядку визначення предмету закупівель.

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель (зокрема, форму річного плану закупівель, форму реєстру отриманих пропозицій, форму протоколу розкриття пропозицій, форму протоколу оцінки пропозицій, форму звіту про результати проведення процедури закупівлі, тощо) .

Наказ Міністерства економіки України вiд 27.07.2010 р. № 925 затвердив Інструкцію щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти .

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України   № 3302-04/6012-07 від 20.02.2012 р.

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3302-04/6576-12 від 22.02.2012 р.

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3302-04/7285-07 від 28.02.2012 р.

Наказ  Міністерства економіки України  № 932 від 28.07.2010 р. Про визначення офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.

ОФІЦІЙНЕ ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ВИДАННЯ

VisnykDerzhZakupivel

 Пункти 10 та 11 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289 передбачають, що Уповноважений орган: 

     "10) виступає засновником та забезпечує  видання   безоплатного державного  офіційного  друкованого  видання  з  питань  державних закупівель

     11) виступає засновником та забезпечує  видання  безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель".

  DSSU                                                                                                                                                                    

1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти .

Інструкція 

  № 1-держзамовлення.  Звіт про виконання державного замовлення .

 

ОСКАРЖЕННЯ :

1) ОРГАН ПОЗАСУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ (статті 8 та 18 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289 ).  

AMCU Постанова Кабінету Міністрів України № 773 від 28 липня 2010 р. "Про встановлення розміру плати за подання скарги відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" .

 

 

  2) СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ:

justice

  Санкції за порушення законодавства та підзаконних

нормативно-правових актів про державні закупівлі: 

Стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

http://www.pozovna.com.ua/pozovni-zayavi.html - позовні заяви до суду (зразки).

http://reyestr.court.gov.ua / - єдиний державний реєстр судових рішень.

 

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

  R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R   R R R   R R R R    R   R  

R R   R R   R R   R   R R   R    R   R R R R R R   R   R R R   R R R R R R R R R R R R R R  

R R R R R R R R   R   R   R   R R R R R R R R R R R   R R   R   R R R R R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R

R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R R   R   R   R R   R R R R R R R R R   R R   R R   R   R   R   R   R   R   R   R   R   R R   R R R   R R R R R R   R  R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R   R R   R   R   R R

Ви тут: Головна