Освіта

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ ОСВІТИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Вівторок, 17 липня 2012. Освіта Автор Любич Андрій Васильович
Залишити коментар

committee ua .ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ ОСВІТИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010-ГО РОКУ)  

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ Й ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ)  

Витяги з Закону України № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель": 

     3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом  закупівлі є:

       послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та  робітничих  кадрів,  підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів  (післядипломна освіта) за державним замовленням. { Частину третю  статті  2  доповнено  абзацом  згідно  із Законом N 4851-VI ( 4851-17 ) від 24.05.2012 }

     освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами  та науковими установами студентам, аспірантам, науковим  і  науково-педагогічним  працівникам  за межами України; { Частину третю  статті  2  доповнено  абзацом  згідно  із Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }
     послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності,  які  фінансуються  на  конкурсній  основі  в  порядку, визначеному статтею  34   Закону  України  "Про  наукову  і  науково-технічну діяльність"  (  1977-12   ).  {  Частину  третю  статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

    4.  Окремими  законами  визначаються  особливості  здійснення  закупівлі: ...

     2) таких товарів, робіт і послуг:
 ... послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та  робітничих  кадрів,  підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням ; ...

     освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами: студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;  {  Частина  четверта  статті  2  Закону України № 2289-VI).

Щодо платних послуг, які можуть надаватися, див.:

1) Постанову Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №  796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності ”.

2) Постанову Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 855 “Про затвердження переліку платних послуг у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації”.

3) Постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804 “Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції”.

Додатково див.: Державний класифікатор видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 .  Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інфор­мації.  Впровадження КВНТД забезпечує:
    впорядкування (групування) видів науково-технічної діяльності під час визначен­ня пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки та освіти, фундаментальних і при­кладних досліджень і розробок, розроблення державних науково-технічних програм розвитку освіти та науки;
    проведення досліджень та розробок щодо статистичних обстежень, координації робіт з підготовки наукових кадрів;
    визначення взаємозв'язку між видами економічної та науково-технічної діяль­ності згідно з Переліком спеціальностей наукових працівників.

Об'єктом класифікації є науково-технічна діяльність (діяльність, пов'язана зі створенням, розвитком, поширенням та використанням наукових і технічних знань в усіх галузях наук).

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

Ви тут: Головна