У підрозділі  «Конкурс журналістських розслідувань»  розділу «Досьє» ви зможете прочитати про тих, кого цілком обґрунтовано можна запідозрити в корупції та про тих, кого суди визнали корупціонерами.  Вся інформація, що надається, базується на офіційних рішеннях органів влади або на обґрунтованих розслідуваннях українських мас медіа.  Цей ресурс створений для вас, шановні відвідувачі. Ми запрошуємо вас надавати власну інформацію про неефективне використання державних коштів . Разом з тим, закликаємо вас ретельно обґрунтовувати ваші висновки та оцінки.

А також пропонуємо ознайомитися із законодавчими визначеннями  замовників (розпорядників коштів) та постачальників товарів та виконавців робіт та послуг, (одержувачів коштів) про можливі змови між ними, також як і витяги з Закону України № 2289 щодо оприлюднення   замовниками інформації про закупівлю.  

Додати матеріал

Змови між замовниками (розпорядниками коштів) та постачальниками (одержувачами коштів)

30.08.2012 | Досьє | Автор: Любич Андрій Васильович

Закон України від 01 червня 2010 року № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель" надає такі визначення:

zmova "11) змова - домовленість між  двома  чи  кількома  учасниками процедури закупівлі , спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника ;" (пункт 11 частини першої статті 1 від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").   Попередня змова групи осіб скрізь присутня у Кримінальному кодексі України.

2) неоприлюднення інформації про закупівлю , всупереч вимогам статті 10 Закону України від 01 червня 2010 року № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель" (Стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III  містить статтю 210 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. Нецільове використання бюджетних коштів ,  здійснення видатків бюджету чи надання кредитів  з бюджету без встановлених бюджетних призначень   або з їх перевищення:
"     1.  Нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, а так само здійснення  видатків  бюджету  чи  надання  кредитів  з бюджету   без   встановлених   бюджетних призначень    або  з  їх перевищенням всупереч Бюджетному  кодексу  України ( 2456-17 )  чи закону  про  Державний  бюджет  України  на відповідний рік,  якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -
     караються штрафом  від  ста  до  трьохсот   неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років,  або обмеженням  волі  на  строк  до  трьох  років,  з позбавленням  права  обіймати  певні  посади  чи  займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
     2. Ті самі діяння,  предметом  яких  були  бюджетні кошти   в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
     караються обмеженням волі на строк від двох  до  п'яти  років або  позбавленням  волі  на  строк  від  двох  до  шести  років, з позбавленням права  обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною діяльністю на строк до трьох років.
     П р и м і т к а. 1. До бюджетних коштів   належать  кошти,  що включаються  до  державного  бюджету і місцевих бюджетів незалежно від джерела їх формування.
     2. Великим  розміром  бюджетних коштів   відповідно до статей 210, 211 цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
     3. Особливо  великим  розміром бюджетних коштів відповідно до статей 210,  211 цього Кодексу вважається сума,  що в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. {  Стаття  210  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008, N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010 }

Відповідно до статті 62 Конституції України від 28 червня 1996-го року, "особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним  вироком суду".  Забезпечення доведеності вини є основними засадами судочинства, відповідно до п. 3 ст. 129 Конституції України.

Презумпція невинуватості також викладена у ст. 22 КПК, відповідно до якої суб'єкти, які ведуть процес, зобов'язані всебічно, повно і об'єктивно дослідити справу, "виявити як ті обставини, що ви­кривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також обста­вини, що обтяжують та пом'якшують його відповідальність".

Набуття чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом від 13.04.2012 № 4651-VI відбудеться 19.11.2012-го року, а допоки діє Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28.12.1960 р. № 1001-05.

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

визначення постачальників товарів, виконавців робіт та послуг (одержувачів коштів) у Законі України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель"

26.05.2012 | Постачальники товарів, робіт та послуг | Автор: Любич Андрій Васильович

procurement Визначення постачальників (виконавців) у Законі України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель" відсутнє.

  Проте для тих державних коштів, які є бюджетними , є синонімічне визначення одержувачів коштів.

Відповідно до пункту 38 частини першої статті 2: “ одержувач   бюджетних коштів   -  суб'єкт  господарювання , громадська чи інша  організація,  яка  не  має  статусу  бюджетної установи ,   уповноважена   розпорядником бюджетних  коштів    на здійснення заходів,  передбачених бюджетною програмою ,  та отримує на їх виконання кошти бюджету ;…”  (витяг з Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI щодо одержувачів бюджетних коштів).

 

Див. : єдин ий реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних кошт ів .

          Додатки до порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів:

 ЗВІТНІСТЬ ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ТОМУ ЧИСЛІ КОШТІВ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ , В МЕЖАХ ЯКИХ ВИКОНУЮТЬСЯ ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

 ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ПІДПРИЄМСТВ, КОРПОРАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Додатки до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого Наказом ДКУ та МФУ від 05.01.2011 р. № 2:

Звітність для одержувачів бюджетних коштів (відповідно до пункту 38 частини першої статті 2 Закону України “Про бюджетний кодекс України” від 8 липня 2010 року N 2456-VI, “одержувач  бюджетних  коштів  -  суб'єкт  господарювання , громадська чи інша  організація,  яка  не  має  статусу  бюджетної установи,   уповноважена   розпорядником  бюджетних  коштів на здійснення заходів,  передбачених бюджетною програмою,  та отримує на їх виконання кошти бюджету;…”):

Додаток 4 – Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д, №2 м) .

Додаток 7 – Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м).

Додаток 9 – Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) .

Додаток 10 – Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) .

Додаток 11 – Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) .

 Інформація щодо постачальників, які регулюються, законом України № 2289-VI, є на безоплатному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/ (функціонування забезпечується Уповноваженим органом, відповідно до пункту 12 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289).

Відносно потенційних постачальників Закон України № 2289 вживає термін претендент, або учасник.

Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

визначення замовників (розпорядників коштів) у Законі України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель"

26.05.2012 | Замовники товарів, робіт та послуг | Автор: Любич Андрій Васильович

Визначення:

procurement 2) генеральний  замовник  - орган державної влади,  державна,  комунальна установа чи організація , визначені відповідно Кабінетом  Міністрів  України,  Радою  міністрів  Автономної Республіки Крим,  місцевими  державними  адміністраціями  або  виконавчими  органами  місцевих  рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель   в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно  до цього Закону; (Пункт 2 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289- VI "Про здійснення державних закупівель ").  

 10) замовники - розпорядники державних коштів , які здійснюють  закупівлю в порядку, визначеному цим Законом; (пункт 10 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289- VI "Про здійснення державних закупівель ") .

  Інформація щодо замовників, які регулюються, законом України № 2289-VI, є на безоплатному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice / (функціонування забезпечується Уповноваженим органом, відповідно до пункту 12 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289).

Див.: форми документів замовника (розпорядника коштів) .

          розпорядники коштів - замовники товарів, робіт і послуг .

  Любич Андрій, ГО "Інститут фінансів та права"

  integrity   logo osf   IFP 3

 

Оприлюднення інформації - витяги з Закону України № 2289-VI та Постанови КМУ від 4 січня 2002 р. № 3

26.05.2012 | Неоприлюднення інформації про закупівлю | Автор: Любич Андрій Васильович

procurement Витяги з Закону України від  1 червня 2010 року  N  2289- VI " Про здійснення державних закупівель" щодо оприлюдення інформації.

Витяги з Постанови КМУ від 4 січня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади".

 

 

 

 

 

 

ПП "Будлюкссервіс"

19.11.2011 | Досьє , Постачальники товарів, робіт та послуг | Автор:

адреса: м. Херсон, вул. 5 Східна, 25, тел.: (050) 917-91-64

КП «Киновидеопрокат» Херсонской областной рады

19.11.2011 | Досьє , Замовники товарів, робіт та послуг | Автор:

КП «Киновидеопрокат» Херсонской областной рады

73000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30-а

Директор - Максимов Євген Іванович (0552) 22-54-43
Зам директора – Полоз Лариса Миколаївна (0552) 22-56-41
Головний бухгалтер – Гусакова Любов Володимирівна (0552) 22-39-58
Рекламно-інформаційний відділ – (0552) 22-60-96, 26-34-48 (співпраця з школами, можна звертатися з питань замовлення фільмів)

ТОВ Інтер'єр-Аеропорт

22.10.2011 | Досьє , Замовники товарів, робіт та послуг | Автор: Василь Зайцев

ТОВ «Інтер’єр-Аеропорт» має двох засновників – лондонську компанію «Солтберн пропертіз лімітед” та українську дочку лондонської компанії «Дейнфорд інвестментс лімітед».

 

ДТГО «Південно-Західна залізниця»

22.10.2011 | Досьє , Замовники товарів, робіт та послуг | Автор: Dmitriy

Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Біля 20% основних виробничих фондів ‛Укрзалізниці‛ знаходиться у віданні залізниці.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

21.10.2011 | Досьє , Замовники товарів, робіт та послуг | Автор: Dmitriy

«Бориспіль» — ключовий повітряний вузол країни, що обслуговує 62% пасажирських перевезень за участі 43 іноземних та 8 українських авіакомпаній, регулярні рейси яких проходять по 93 маршрутах: 82 міжнародних та 11 місцевих.

Ви тут: Головна